Vagyonkezelés

golden texture

Szolgáltatásaink

A vagyonkezelés területe alapvetően két jogintézményt takar, a bizalmi vagyonkezelést, valamint a vagyonkezelő alapítványt, mint lehetséges megoldásokat. Külföldi, több tízévre visszanyúló főleg német minták alapján Magyarországon az elmúlt években meghonosodtak a vagyonkezelési lehetőségek, amelyeket egyre nagyobb számban vesznek igénybe hazai vállalatok, valamint magánszemélyek. Az irodánk több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a vagyonkezelési területén, amely évek során rengeteg igénnyel, szemponttal, különféle határon túli vagyonokkal, elemekkel találkoztunk és számos sikeres restrukturálást végeztünk el.

A vagyonkezelési struktúrák alkalmazása többféle célból történhet. Alapvető célként a vagyon generációkon átívelő egyben tartása, a család hosszútávú anyagi jólétének biztosítása, esetleges hitelezők elleni védelem, házassági vagyonjogi megfontolások, valamint akár az esetleges adózási előnyök kihasználása szokott felmerülni. A KCG Partners ezekben mind segítséget tud nyújtani azzal, hogy elvégezzük az egyéni vagyonkezelési terv kialakítását, valamint annak megvalósítását, továbbá igény szerint a vagyonkezelés működtetésében is részt veszünk. A vagyonkezelés területén tovább versenyelőnyünk, hogy adótervezési és tanácsadási tevékenységet is végzünk, amely egy ilyen jelentős lépésnél esszenciális eleme a megfelelő terv felállításának.

Közös jellemzője a jogintézményeknek, hogy a vagyonrendelő/alapító mindkét esetben átruházza a tulajdonjogát a vagyonkezelőre, amely a vagyont a megnevezett kedvezményezettek érdekében, az ő javukra kezeli, valamint a vagyont vagy annak hozamát a részükre kiadhatja. A tulajdonjog átruházása mindazonáltal nem jelenti azt, hogy ezen vagyonkezelési jogviszonyokban a vagyonrendelő rendelkezési jog megszűnne a vagyona felett, mivel mind a bizalmi vagyonkezelés, mind a vagyonkezelő alapítvány esetében a vagyonrendelő személye és a vagyonkezelő személye (alapítványnál pl. a kurátor/kuratórium tagjai) megegyezhetnek. Ez azt is jelenti, hogy a vagyonrendelő vagyonából (hagyatékából, kockázataiból) eltávolíthat úgy vagyonelemeket, hogy a rendelkezési joga is megmarad.

A bizalmi vagyonkezelés előnye, hogy létrehozásukhoz a jogszabály nem ír elő minimális tőkeösszeget, és főszabályként nincs szükség könyvvizsgáló alkalmazására, mindazonáltal ez esetben „csak” a vagyontömeg rendelkezik korlátozott jogalanyisággal, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbak és MNB bejelentés/engedély köteles. A vagyonkezelő alapítvány előnyeihez sorolható, hogy határozatlan időre hozható létre, nincs MNB bejelentés/engedély, a létrehozott vagyonkezelő egy önálló jogi személy, és maga az alapítvány is eljárhat bizalmi vagyonkezelőként.

Ügyfeleink

A vagyonkezelés egy olyan kivételes terület, ahol nem csak vállalatokkal, hanem sok esetben magánszemélyekkel dolgozunk együtt, amely az ügyfél-ügyvéd bizalmi kapcsolatát egy új szintre emeli. Büszkék vagyunk arra, hogy a vagyonkezelés területén vállalati ügyfeleink mellett nagy vagyonnal rendelkező családok is bizalmat szavaztak nekünk és segíthettünk a családi vagyon hosszútávú egyben tartásában és generációkon átívelő megőrzésében, gyarapításában.

Értékteremtés

A KCG Partners több sokrétű és széleskörű szakmai tapasztalata lehetővé teszi, hogy a vagyonkezelés során már a kialakításkor figyelembevételre kerüljenek a vagyont érintő esetleges adózási, pénzpiaci, hitelezői, házasság jogi vagy egyéb szempontok. Ügyfeleink bizalmát a teljeskörű és testreszabott szolgáltatásunkkal, valamint a vagyonkezelés területén lévő több éves tapasztalatunk segítségével nyertük el. A vagyonkezelés során ügyfeleink céljai között szerepel a felhalmozott vagyon, vállalkozás(ok), ingatlanok egyéb nagy értékű vagyonelemek generációkon átívelő megőrzése, a vagyon egyben tartása, egy esetleges nemvárt halálesetre való előzetes felkészülés, a vagyonkezelés vonatkozásában kedvezményezettek részére történő jövőbeni juttatások kereteinek meghatározása, továbbá hitelező elleni védelem kialakítása, egyéb családjogi megfontolások.

Esettanulmány

Vagyonkezelő alapítvány alapítása és működtetése egy vagyonos család részére

A KCG Partners részt vett egy határon és kontinenseket is átívelő magán családi vagyon rendszerezett átstrukturálásában, amelynek során a vagyon a KCG Partners közreműködésével alapított vagyonkezelő alapítványba került átadásra. Az ügyben különös hangsúlyt kellett fektetnünk a családi vagyon generációkon átívelő egyben tartására, valamint a vagyonkezelés szakmaiságára és a struktúra legkedvezőbb adózásának kialakítására. Irodánk a restrukturálás óta aktívan részt vesz szakmai oldalról a vagyonkezelő alapítvány működtetésében is mind a kuratórium, mind az ellenőrző szervek valamely pozícióját betöltve.

golden texture

ELISMERÉSEK

award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image