Munkajog

golden texture

Szolgáltatásaink

Felismerve, hogy a munkavállalók jelentik egy vállalat szívét és lelkét, a KCG Partners elsősorban olyan jogi stratégiát alakít ki az ügyfelei számára, amelyek gazdagítják munkaerejét és növelik termelékenységét. A munkáltatóknak azzal segítünk eligazodni a munkajog kihívásokkal teli és gyakran változó világában, hogy az összetett munkaadói és munkavállalói kapcsolatok minden aspektusával foglalkozunk, ideértve:

  • a munkaviszony létrehozását és megszüntetését;
  • átszervezések és csoportos létszámcsökkentések megvalósítását;
  • kollektív jogviták és szakszervezeti ügyek kezelését;
  • titoktartási kötelezettségvállalások és a versenytilalmi megállapodások megkötését;
  • a vezető tisztviselők javadalmazási és ösztönzési csomagjainak kialakítását;
  • az üzleti titkok védelmét; és
  • HR megfelelőségi kérdések kezelését.

Ügyfeleink

A KCG Partners olyan nagy és összetett szervezetek HR vezetőivel és management-jével működik együtt, amelyek számára a munkajogi ügyek hatékony menedzselése kulcsfontosságú az üzleti sikereik eléréséhez.

Értékteremtés

A munkajogi ügyek területén szerzett tapasztalatunk és tudásunk, így különösen preventív szemléletünk, válságkezelési gyakorlatunk és a munkajogi peres ügyek terén elért eredményeink révén nyertük el ügyfeleink bizalmát.

Preventív szemléletünk testesíti meg gondolkodásunk alapját: az üzleti kockázatok vonatkozásában jobb félni, mint megijedni. Ügyfeleink érdekeinek védelmében nemcsak a foglalkoztatási szabályok kidolgozásában nyújtunk támogatást, de a munkajogi előírásoknak megfelelő HR gyakorlat felülvizsgálatával és módosításával segítséget nyújtunk a „megelőző” szemléletű foglalkoztatási stratégia kialakításában is.

A válságkezelési területen szerezett tudásunk és gyakorlatunk, valamint az ezek alapján kialakított módszertanunk biztosítja ügyfeleink számára, hogy a munkavállalói csalásokkal és más visszaélésekkel kapcsolatos ügyekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni. Válsághelyzetekben munkajogászaink ügyfeleinket akcióterv és kockázatelemzés kidolgozásával támogatják, amely során feltárják a kialakult helyzet kezelése érdekében – az alternatívákat is elemezve – azok várható jogi következményeit. Emellett ügyfeleink jó hírnevének megóvása érdekében közreműködünk a megfelelő sajtókommunikáció megtervezésében is.

A munkajogi perek során ügyfeleink részére gyors és költséghatékony megoldásokat biztosítunk azzal, hogy valamennyi kulcsfontosságú tényezőt a megbízás elején tárgyilagosan és teljes körűen feltárunk, ideértve a tényállást, a jogszabályi hátteret, a mediációs és választottbírósági eljárásokat, illetve a megegyezés lehetőségeit is. Amikor ügyfeleink rendkívül összetett, akár felsővezetőket is érintő munkajogi problémákkal szembesülnek, szakcsoportunkat munkajogász professzorok, HR szakemberek és igazságügyi szakértők munkája is támogatja.

Esettanulmány

Munkajogi tanácsadás egy a New Yorki Tőzsdén jegyzett társaság részére

A KCG Partners munkajogi tanácsadást nyújtott egy New Yorki Tőzsdén is jegyzett társaság számára valamennyi magyarországi foglalkoztatást érintő ügyében, ideértve munkaviszonyok megszüntetését érintő ügyeket, elbocsátásokhoz kapcsolódó kockázatfelméréseket, adatvédelmi kérdéseket, a vonatkozó kollektív szerződés módosítását, továbbá vezető pozícióban lévő alkalmazottakkal kialakult jogvitákhoz kapcsolódó peres eljárások vitelét.

golden texture

ELISMERÉSEK

award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image
award image