M&A / Befektetések

golden texture

Szolgáltatásaink

A KCG Partners átfogó tapasztalattal rendelkezik a társasági, az M&A és a közvetlen beruházási ügyletek széles területén. 

Az ügyfelek a legkülönbözőbb természetű és nagyságú tranzakciókban kérik támogatásunkat, ideértve a privát M&A, a joint venture (szindikátusi) és a restrukturálási ügyleteket is. Összetett vállalatvezetési, megfelelési és a szabályozási kérdések terén is gyakran támaszkodnak tudásunkra. Hazai, regionális és globális vállalatokkal működünk együtt a vállalatok sokszor határokon átnyúló elemeket is tartalmazó felvásárlása és értékesítése során. 

Szakmai munkánk homlokterében áll továbbá a Magyarországra irányuló közvetlen beruházásokkal kapcsolatos tanácsadás is, legyenek azok akár mezőgazdasági vagy turisztikai beruházások vagy az összetett szabályozási környezettel bíró energia-, pénzügyi és biztosítási piacokon megvalósított projektek. Ügyfeleinket a befektetési döntéshozatal folyamatában hatékonyan támogatjuk annak érdekében, hogy a hazai szakképzett munkaerőre, a vonzó gazdasági környezetre és a befektetési ösztönzőkre alapozva sikert érjenek el. Különösen nagy tapasztalattal rendelkezünk a legfontosabb nagyvállalati ágazatokban a barnamezős és zöldmezős beruházási projektek tekintetében. 

 

Ügyfeleink

Ügyfeleink stratégiai, szakmai és pénzügyi befektetők, állami és magánvállalatok, hitelezők, vállalati vezető testületek és befektetési csoportok. 

Értékteremtés

Ügyfeleink számára tanácsadási tevékenységünkkel valódi értéket teremtünk, hiszen azon túl, hogy ismerjük a jogszabályi környezetet, arra törekszünk, hogy mélységében megértsük ügyfeleink üzleti elgondolását, szervezeti struktúráját és üzleti stratégiáját. Tudjuk és értjük, hogy egy adott tranzakció vagy befektetés ügyfelünk számára üzleti működésük legjelentősebb eseménye is lehet. Mindezek miatt ügyfeleinknek az adott ügylet minden szakaszában testreszabott tranzakció-management szolgáltatásokat kínálunk. A stratégia megfogalmazásától a tárgyalásokig, a helyszíni koordinációtól az üzleti folyamatok integrációjáig segítjük az ügyfeleinket a célkitűzések és az azok megvalósítása közötti szakadék áthidalásában. 

Esettanulmány

Tanácsadás egy jelentős ázsiai befektetési alap számára

A KCG Partners egy ázsiai befektetési alap számára nyújtott jogi szolgáltatásokat. Az alap 21 millió USD értékben fektetett be egy olyan amerikai környezetvédelmi vállalatba, amely világszerte – így Magyarországon is – rendelkezik leányvállalatokkal. Ügyfelünk számára egy átfogó átvilágítási jelentést készítettünk, egyaránt érintve társasági, ingatlanjogi, munkajogi és adójogi kérdéseket. Ügyfelünk számára különösen fontos volt, hogy a céltársaság szellemi termékeihez kapcsolódó jogi kérdéseket és kockázatokat a lehető legnagyobb alapossággal körüljártuk, hiszen a szellemi termékeket megtestesítő csúcstechnológia kulcsfontosságú szerepet töltött be a céltársaság sikerében. 

golden texture
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image

NEMZETKÖZI ELISMERTSÉGÜNK