Logo gray

A KCG PARTNERS SIKERES ÜZLETI REGGELIT TARTOTT A BANKSZÖVETSÉG MEGHÍVÁSÁRA

A Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal és annak előnyeivel kapcsolatban tartott előadást ügyvédi társulásunk a Bankszövetség márciusi üzleti reggelijén az UniCredit bank székházában. Kamocsay-Berta Eszter és Csengery Levente, a KCG partnerei előadásukban ismertették az MRP rendszerek működését és a cégek számára biztosított előnyeit.

A prezentációban kitértek a banki szektor helyzetére. Ismertették, hogy 2016-ban 456 milliárd forintos volt az adózott bankszektori nyereség, ellentétben a 2014-es 506 milliárd veszteséggel és a 2015-ös 3 milliárdos veszteséggel. A bankszektor 5-6%-os tőkearányos nyeresége mellett a fellendülés hatással van a banki munkavállalók javadalmazására, ezen belül is főleg a teljesítményjavadalmazásra. A jogszabály (Hpt.) szerint a teljesítmény javadalmazás 50%-a értékpapír alapú kifizetés és a teljesítmény javadalmazás 40-60%-át 3-5 évre halasztva kell teljesíteni.

A szigorodó rendelkezések mellett az MRP törvény módosítása új lehetőségeket teremtett. Az új módosítással a törvény lehetővé teszi, hogy bankok és biztosító társaságok MRP-t tudjanak indítani annak érdekében, hogy a Hpt. alapján működő javadalmazási rendszerüket – a javadalmazási szabályok jelentős módosítása nélkül – MRP-vé transzformálják, a teljesítményjavadalmazás kifizetése az MRP szervezeten keresztül történjen. Ezen felül az MRP előnye, hogy a javadalmazási rendszer változatlanul hagyásával a munkavállalókra illetve a munkáltatóra eső közterhek jelentősen csökkenthetőek, továbbá MRP a tulajdonosi érdekeltség kialakításának céljából is létrehozható.

Előadásukat dr. Kurucz-Váradi Károly, az MKB Bank MRP Szervezetének vezető tisztségviselője egészítette ki saját tapasztalataival, majd Juhász Gergely, a PWC igazgatója az MRP rendszerek adózásáról tartott előadásával tette kerekké a programot.

Mint korábban ismertettük, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program egy innovatív és költséghatékony megoldás a munkavállalók ösztönzésére. Az MRP keretében az alapító társaság vagyoni hozzájárulást juttat az általa létrehozott MRP szervezetnek, amely tagi részesedést biztosít szervezetében a társaság dolgozói számára.

A meghatározott feltételek mellett a munkavállaló az MRP szervezetben fennálló tagi részesedését pénzre vagy a társaság részvényeire válthatja át. Az átváltásáig azonban a munkavállaló osztalékra lehet jogosult, amely ösztönzi a munkavállalók tulajdonosi szemléletét. Ugyanakkor az alapító társaság részvényeihez, vagy üzletrészéhez kapcsolódó egyéb tulajdonosi jogokat kizárólag az MRP szervezet gyakorolhatja.

„Az új típusú MRP szervezet kedvező adóstruktúrája és rugalmas szabályai révén nagy érdeklődésre tarthat számot a munkavállalók ösztönzését erősíteni kívánó társaságok részéről. Ennek eredményeként egy új és hatékony jogintézménnyel bővülhetnek a társaságok rendelkezésére álló javadalmazási eszközök” – mondta el Kamocsay-Berta Eszter.